hits

Nei, grensen er ikke 4,7%

Jeg våknet av en tekstmelding. Den lød: "Er det slik at øl over 4,7 er vin?". Den hadde med link til en artikkel som gav inntrykk av nettopp dette. Jeg svart med et enkelt ord "NEI" mens jeg sukket, forholdsvis tung, og tenkte "når skal de slutte å overlate skriving av slike artikler til folk som ikke kan lese?".

Bak denne vesle morgenhistorien ligger en stadig tilbakevendende feiltolking av regelverket for "Alkohol- og tobakkskvote for reisende til Norge". En feiltolking som er å finne på hjemmesidene til flyplasser, reiseoperatører og lignende og som junior-journalister gjerne begår når de får i oppdrag å skrive om noe som redaksjonsledelsen mener burde være rett frem og enkelt. Feilen består i korte trekk på å overse to ord: ELLER og STERKØL


Fra Tollvesenets side: Alkohol- og tobakkskvote for reisende til Norge

Det burde ikke være vanskelig å få med seg at det for øl også gjelder "sterkøl" og at "eller" setter et tydelig skille mellom nettopp øl og de ferdigblandede drinkene rusbrus egentlig er. Noe som igjen burde gjøre det klinkende klart at de to literne med øl, som er en del av kvoten, betyr øl generelt og ikke bare øl i norsk butikkstyrke.

Skulle du ønske å ta med deg mer enn kvoten er det også en løsning for dette. Ordningen kalles "Forenkla fortolling av alkohol og tobakk". Kort beskrevet går dette ut på at du lovlig kan ta med deg inntil 27 liter øl eller vin og 4 liter brennevin, dersom du betaler tollgebyr for varene. Satsene er 20,-/liter for øl, 60,-/liter for vin under 15% og 115,-/liter for vin 15-22%. For brennevin er satsen 325,-/liter. Avgiften beregnes pr. enhet. Det blir med andre ord kr. 7,- for en 0,33 flaske øl. Gebyrene kan betles på automat på de fleste tollstasjoner og flyplasser. Ettersom det betales avgift på disse varene er de ikke med under verdi-grensen på 6 000,- for varer kjøpt i utlandet.

Om du ikke stoler på meg oppfordrer jeg deg til å sjekk Tollvesenets sider. Her er dette så godt forklart at til og med en nyutdannet kommunikasjonsmedarbeider burde skjønne det.

 

"Sammy om øl" på Facebook

 

#Nettavisen #Norskøl #Ale #Brunblogg #Bryggeri #Brygg #olportalen #utvidhorisonten #Reise #Toll #Kvote

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar