hits

Toppe(n) på sensur

Kjersti Toppe er på mange måter en fornøyelig dame. Når hun er i media må jeg ofte klype meg selv i armen for å huske at hun representerer Senterpartiet og ikke KrF, eller i noen tilfeller SV. Det ble ikke lettere å holde styr Toppes partitilknyttning da hun i dag tidlig (10. juni) stilte på Politisk Kvarter (NRK P2, 07:45), for å støtte et utspill fra SV, AP, SP og KrF, om innskrenking av mulighetene for media til å skrive redaksjonelt om alkohol. Budskapet er "Avisene har alt for mye omtale om vin". Kjersti Toppe oppsummerer til "seks heilsider berre i dei fira største avisene kvar veka" (kartlegging 2008) og kaller dette et stort omfang og undergraving av alkoholforbudet. 


Aurimas Adomavicius, Flickr CC (Forbudsskilt lagt på)

 

Jeg er ikke noen forkjemper for at det skal selges mer vin i dette landet, men jeg er absolutt en forkjemper for at presse, bloggere og andre skal kunne omtale det de vil, så lenge det gjøres uavhengig. En viktig del av dette er at Stortinget ikke skal sette bånd på hva hver enkelt redaksjon og enkeltperson rundt omkring i landet kan skrive om av lovlig omsettbare varer. Da hjelper det ikke at Toppe omdefinerer fra å innskrenke ytringsfriheten og pressefriheten til å "gå inn og se på regelverket".

Kjersti Toppe får heller ikke støtte av det jeg betrakter som hennes egne. Sjefsredaktør Helge Simonnes i Vårt Land var raskt ute og kommenterte saken.

"Det er dette som har skjedd når KrF og de rødgrønne partiene på Stortinget har samlet seg om et initiativ for å begrense medienes omtale av alkoholholdige drikker. Partiene mener at de mange og store vinspaltene bidrar til å underminere reklameforbudet.

Senterpartiets Kjersti Toppe er en av dem som fronter forslaget. I politisk kvarter i NRK argumenterte hun i dag for at vinspaltene i avisene ligner på reklame, med store bilder og detaljerte prisanvisninger. At redaksjonell omtale ligner på reklame, er ikke noe godt argument.

Grunnspørsmålet er om det er fri journalistikk som utøves. Reklame er betalt innrykking. Det finnes ikke holdepunkter for å hevde at avisene tar seg betalt for å omtale viner i spaltene

Da har ikke politikerne noe annet valg enn å holde seg unna. De må vite å holde på ytringsfrihetsprinsippene selv om de gjerne skulle sett at den redaksjonelle praksisen hadde vært annerledes.

Jeg kan ikke annet enn å si meg hjertens enig i dette og resten av kommentaren. Forøvrig en kommentar fra lederen av en avis der vi neppe noen gang kommer til å finne noe som minner om en vin eller øl-spalte.

Politisk reklame på TV er også ulovlig i dette landet. Med den samme tankegangen der ville ikke Toppe og resten av gjengen på Stortinget fått mye tid på skjermen. Det ville kun blitt rene utspørringer, mens all dekning av besøk, åpninger, årsmøter etc. ville måtte vurderes nøye. Ville SP da ha kommet til orde med sin mantra om distriktene? Et mantra som dette forsøket på sensur går direkte mot. De fleste småbryggeriene er en del av det næringslivet i distriktene de ellers snakker så varmt om og de ville blitt enda mindre omtalt med et slikt regime.

Jeg konstaterer også at det er svært lett for SV og AP å være Charlie når det dreier seg om et lite magasin i Paris. Når det kommer til alkohol hjemme i Norge er det tydeligvis like lett å sensurer bort både Alfa, Bravo og Charlie, eller er muligens India, Sierra og Whisky, som er de bokstavene i det fonetiske alfabetet som enklest kan knyttes til alkohol.

Det har ikke lykkes meg å finne det omtalte dokumentet på nettet, og om innholdet er slik Politisk Kvarter fremstiller det, skjønner jeg godt at partiene ikke ivrer etter å få det frem i lyset. 

 

#Nettavisen #Norskøl #Reklame #Ale #Lokalt #Brunblogg #Stortinget #Arbeiderpartiet #SV #KrF #Senterpartiet #Sensur #Media #Vin

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar